?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 什么是减速v动机Q?- Ȯ阳市聚丰汽车电器有限公?/title> <meta name="keywords" content="足球比分直逼,90分足球比分网,足球比分足球之家" /> <link href="/template/DGYQ0014/css/common.css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/DGYQ0014/css/ny_css.css" rel="stylesheet" /> <link rel="stylesheet" href="/template/DGYQ0014/css/owl.carousel.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/DGYQ0014/css/owl.theme.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/DGYQ0014/css/owl.transitions.css" /> <script src="/template/DGYQ0014/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script src="/template/DGYQ0014/js/owl.carousel.js"></script> <script src="/template/DGYQ0014/js/NSW_Index.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top_t"> <div id="top_t_c"> <ul> <li class="kd1">Ȯ阳市聚丰汽车电器有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">汽R起动?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/li> <li class="kd2"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34239/stat/"></script></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="top_b"> <ul> <li class="kds1"> <a href="/" rel="nofollow"> <img src="/uploads/logo/20180818044834.jpg" alt="Ȯ阳市聚丰汽车电器有限公? /> </a> </li> <li class="kds3"> <div class="font1"> <img src="/template/DGYQ0014/images/rc-2.jpg" alt="全国客户服务热线" style="float:left; padding-right:8px;" /> 全国客户服务热线Q?</div> <div> 4000040689 </div> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div id="nav_bg"> <div id="nav_c"> <div id="nav"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于聚丰</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">起动Z?/a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/news/jsqdjwx" rel="nofollow">起动机维?/a></li> <li><a href="/news/cjwt" rel="nofollow">常见问题</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">车间实景</a></li> <li><a href="/buy/" rel="nofollow">荣誉资质</a></li> <li><a href="/gzal" rel="nofollow">合作案例</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div id="nav_r"></div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="ny_banner" style=" background:url(/template/DGYQ0014/images/ny_ab.jpg) center no-repeat;"></div> <div id="search_bg"> <form action="/key.aspx" id="formSeach" method="get" style="margin:0; padding:0; overflow:hidden;"> <div id="search_bg"> <div id="search_c"> <div id="search_l" class="whites"> <strong style="color:#4a4a4a;">热门搜烦Q?/strong> <a href="/supply/186.html">QDJ2710</a> <a href="/supply/183.html">M96RDM(豪沃T7Q?/a> <a href="/supply/182.html">XDQ2990F (h斯卡特彼勒)</a> </div> <div id="search_r"> <ul> <li class="ss"> <input name="k" class="input" id="infoname" size="13" placeholder="h输入关键词搜? /> </li> <li style="width:52px;"> <input type="submit" class="inp2" value="" title="搜烦" /></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </form> </div> <div class="ny_center"> <div class="ny_left_l"> <div id="sort_t"> 新闻分类 </div> <div id="sort_b"> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/news/xwzx/" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/news/jsqdjwx/" title="起动机维? rel="nofollow">起动机维?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/news/cjwt/" title="常见问题" rel="nofollow">常见问题</a> </div> </div> </div> <div id="sort_t"> 联系我们 </div> <div id="sort_b"> <div id="sort_ct"> <img alt="联系我们" src="/template/DGYQ0014/images/rc-68.jpg" /> </div> <div id="sort_ctb"> <strong>Ȯ阳市聚丰汽车电器有限公?/strong> <br /> 全国热线Q?<strong>4000040689</strong> <br /> 公司地址Q河南省Ȯ阳市台前业集聚区 <br /> c 话:4000040689 <br /> 传  真:0393-2275698 <br /> 手  机:13193588295 <br /> 邮  :<a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="d1a1a8bba4b7b4bfb691e0e3e7ffb2bebc">[email protected]</a> </div> </div> </div> <div class="ny_right_r"> <div class="ny_dh_bg"> <div class="h1"> 新闻资讯 </div> <div class="h2"> 您所在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/xwzx/">新闻中心</a> > 详细内容 </div> </div> <div class="ny_product_detail"> <div class="ny_case_xq_t"> <h1> 什么是减速v动机Q?/h1> </div> <div class="ny_case_xq_c"> <span>文章来源Q?a href='http://www.enqgpi.live/news/33.html'>http://www.enqgpi.live/news/33.html</a></span> <span>发表旉Q?019-04-25</span> </div> <div class="ny_case_xq_contact"> <p> 在v动机的电枢u与驱动轮之间装有轮减速器的v动机Q称?b><a href="http://www.enqgpi.live/" target="_blank">减速v动机</a></b>。串Ȁ式直电动机的功率与其{矩和转速成正比Q可见,当提高电动机转速的同时降低其{矩时Q可以保持v动机功率不变Q故当采用高速、低转矩的串Ȁ式直电动机作ؓ起动机,在功率相同的情况下,可以使v动机的体U和质量大大减小。但是,起动机的转矩q低Q不能满v动发动机的要求。ؓ此,在v动机中采用高速、低转矩的直电动机Ӟ在电动机的电枢u与驱动轮之间安装轮减速器Q可以在降低电动{速的同时提高其{矩?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190425/20190425161023_2817.png" alt="减速v动机" /> </p> <a href="http://www.enqgpi.live/" target="_blank">减速v动机</a>的轮减速器有外啮合式、内啮合式、行星轮式{三U不同Ş式?br /> lgQ减速v动机的应用越来越q泛?br /> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签:</span><a href='/key.aspx?k=%bc%f5%cb%d9%c6%f0%b6%af%bb%fa'>减速v动机</a>,<a href='/key.aspx?k=%c6%fb%b3%b5%c6%f0%b6%af%bb%fa'>汽R起动?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c6%f0%b6%af%bb%fa%c9%fa%b2%fa%b3%a7%bc%d2'>起动机生产厂?/a>, </div> <div class="ny_case_xq_b"> <div>上一?<a href="34.html"> 如何定汽R起动机性能要求</a></div> <div>下一?<a href="32.html">汽R起动机噪C生哪些异常情?/a></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/40.html">起动机可分ؓ哪些U类Q?/a><span>2019-07-01</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/39.html">发动Zؓ什么会起动困难</a><span>2019-06-24</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/38.html">造成起动机烧毁的原因有哪些?</a><span>2019-06-24</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/37.html">从哪些方面来判断汽R起动转无?/a><span>2019-06-24</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac"> <li> <div> <a href="/supply/36.html" title="M96RD八汽R起动? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34239/201812080844596943423921562.png?path=www.enqgpi.live/uploads/cp/201812080844596943423921562.png" alt="M96RD八汽R起动? width="225" onload="imgZoomer(this,225,170);" /></a> </div> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/36.html" title="M96RD八汽R起动?>M96RD八汽R起动?/a></h3> </li> <li> <div> <a href="/supply/31.html" title="QDJ2628D2汽R起动? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34239/201808111455281703423995273.jpg?path=www.enqgpi.live/uploads/cp/201808111455281703423995273.jpg" alt="QDJ2628D2汽R起动? width="225" onload="imgZoomer(this,225,170);" /></a> </div> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/31.html" title="QDJ2628D2汽R起动?>QDJ2628D2汽R起动?/a></h3> </li> <li> <div> <a href="/supply/29.html" title="QDJ2628减速v动机" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34239/201808111448538573423913635.jpg?path=www.enqgpi.live/uploads/cp/201808111448538573423913635.jpg" alt="QDJ2628减速v动机" width="225" onload="imgZoomer(this,225,170);" /></a> </div> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/29.html" title="QDJ2628减速v动机">QDJ2628减速v动机</a></h3> </li> </ul> </div> <script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript"> (function($){ var n_pro = $("#n_pro"); n_pro.owlCarousel({ items :4, pagination : false, autoPlay:3000 }); })(jQuery); </script> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <html> <head></head> <body> <div class="foot"> <div class="footer"> <p class="fnav"> <a href="/" rel="nofollow">|站首页</a> <a href="/about/" rel="nofollow">关于聚丰</a> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品展示</a> <a href="/download/" rel="nofollow">成功案例</a> <a href="/news/jjfa/" rel="nofollow">解决Ҏ</a> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a> <a href="/about/about3.html" rel="nofollow">合作伙伴</a> <a href="/about/about2.html" rel="nofollow">在线留言</a> <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> <a href="/4g/" class="icon" title="手机|站">手机|站</a> <a href="/rss.xml">XML<em></em></a> <a href="/sitemap.html">|站地图<em></em></a> </p> <div class="ft_con fn"> <div class="copyright"> <p class="fl ft_info"> Copyright © www.enqgpi.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_blank" rel="nofollow">复制链接</a>)<br />联系人:13193588295 宁经?传真Q?393-2275698</br> 公司地址Q河南省Ȯ阳市台前业集聚区</br>起动机生产厂家哪家好Q供应订做多钱Q怎么P聚丰公司专业以批发h格大量现货提供减速v动机、汽车v动机{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?</p> <div class="fr foot_er"> <img src="/template/DGYQ0014/images/qrcode.png" /> <p>微信咨询</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="copyright_bg"> <div id="copyright_c"> 技术支持: <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-8-1/"></script> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0014/js/backtop.js"></script> <script src="/template/DGYQ0014/js/#js"></script> <script src="/template/DGYQ0014/js/scrollreveal.js"></script> <script> $(function(){ $("#nav li a").each(function(){ if($(this).attr("href")==window.location.pathname){ $(this).parent("li").addClass("navhov"); } }) }); </script> <a href="http://www.enqgpi.live/"><span class="STYLE1">һȷ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </body> </html>